Klubben råder over styrketræningsudstyr, som befinder sig på 1. sal.

For medlemmer over 18 år er der fri adgang til udstyret, dog har træningshold fortrinsret. 


For ungdomsspillere er der hold i skadesforebyggende styrketræning, som forestås af en fysioterapeut.

Man skal være mindst U15-spiller for at kunne deltage på styrketræningsholdene


Nærmere info om styrketræningshold (sæson 23-24) følger


For alle medlemmer over 16 år er der fri adgang til udstyret, når styrkeholdene ikke gør brug af det - efter samme princip som "Spil på ledige baner".

Dog gælder det, at medlemmer på 16-18 år skal 

1. have afleveret et underskrevet forældresamtykke til styrketræneren/fysioterapeuten eller til et medlem af ungdomsudvalget

SAMT

2. deltage på et styrketræningshold ELLER have deltaget i en MINI-INSTRUKTION i udstyret, forestået af fysioterapeuten. 


Læs mere om holdtræningen HER
Alle deltagere på styrke-holdtræningen har fri adgang til udstyret, så fremt forældresamtykket er afleveret - efter princip som "Spil på ledige baner". 
Tiden torsdag kl. 16.45-20 er forbeholdt deltagerne på styrketræningsholdene - også de torsdage, hvor styrketræneren (Josephine) ikke er til stede.

Download forældresamtykkeerklæringen HER: Erklaering_styrketraening_under_18_aar.docx


MINI-INSTRUKTION

Mini-instruktionen i udstyret handler frem for alt om sikkerhed, men herudover om oprydning og andre praktiske ting.

Det er muligt at deltage i mini-instruktion på flg. tidspunkter:

1. september 20.00-20.30

8. september 20.00-20.30

6. oktober 20.00-20.30 OBS! Flyttet til 13.10.22  (opdateret 5.10.22)

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mini-instruktion på forhånd; man møder bare op.Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram