GENERALFORSAMLING

 

En gang årligt senest 31. marts afholdes der ordinær generalforsamling. Medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på en meddelelsestavle på spillestedet samt ved udsendelse af E-mail. 
Alle medlemmer, der har et gyldigt medlemsskab har adgang til generalforsamlingen.

 

Du kan se dokumenter fra de tidligere generalforsamlinger ved at klikke på nedenstående links:

 

Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger  
Årstal Referat Budget Regnskab 
2024   Budget 24 Regnskab 2023
2023   Budget 2023 Regnskab 2022
2022   Budget 2022 Regnskab 2021
2021 Referat 2021 Budget 2021 Regnskab 2020
2020 Referat 2020 Budget 2020

Regnskab 2019

2019 Referat 2019 Budget 2019 Regnskab 2018
2018 Referat 2018 Budget 2018 Regnskab 2017
2017 Referat 2017  Budget 2017  Regnskab 2016 
2016 Referat 2016 Budget 2016 Regnskab 2015
2015   Budget 2015 Regnskab 2014
2014 Referat 2014 Budget 2014 Regnskab 2013
2013 Referat 2013 Budget 2013 Regnskab 2012
2012      
2011   Budget 2011 Regnskab 2010
2010      
2009