I klubbens ungdomsafdeling har vi sat ord på de værdier, vi synes, kendetegner klubben, og som vi gerne vil arbejde aktivt for at holde fast i.
 

Værdier

 

Vi er en klub, hvor alle kender hinanden – eller i hvert fald gerne VIL kende hinanden.

I vores klub er alle gode kammerater – store og små, piger og drenge, begyndere og fortsættere.

Vi inviterer alle ind i fællesskabet.

 

En god træning

- er sjov

- er udviklende (spilleteknisk, motorisk, mentalt og/eller socialt)

- giver god motion

- er præget af godt kammeratskab og gensidig respekt

Vi tager vores træning seriøst. Træningen er sjov, fordi vi tager den seriøst. Vi respekterer træneren og vores kammerater.

Det er et mål for den enkeltes træning og for holdets træning, at alle udvikler sig fra det niveau, den enkelte er på. Eller sagt på en anden måde: Alles udvikling tilgodeses på holdtræningen.

 

Vi har alle sammen et ansvar for, at alle har det godt og føler sig trygge i det sociale miljø – både til træning og til sociale arrangementer.

Vi opfører os ordentligt over for hinanden. Vi håndhæver fairplay-regler, også i det daglige. Vi bakker hinanden op og anerkender hinanden.