Der er mange gode muligheder for at engagere sig i sit barns sport ved at tage del i de mange aktiviteter og opgaver, der knytter sig til klubben. 

 

Vi er som forældre vigtige deltagere i arbejdet med at skabe de sociale rammer for vores børn og deres sport.

 

Du kan se en oversigt over klubbens mange planlagte sociale aktiviteter mm. her.

Når du tilmelder dit barn til et arrangement,vil der stort set altid være et felt på tilmeldingen, hvor du kan melde dig til at hjælpe med gennemførelsen af arrangementet.  
Derudover kan du tilmelde dig som hjælper til fremtidige arrangementer i dokumentet her

Det er ikke kun spillerne, der hygger sig – der er også altid en rar og hyggelig stemning blandt de frivillige forældre.

 

Flere bliver så grebet af miljøet og sporten, at de selv begynder at spille på et af vores voksenhold.

Du kan også melde dig som holdleder for et hold i ungdomsholdturneringen (= holdkampe). Se mere her