Adgang til hallen

ADRESSE

Birkerød Badmintonhal 

Topstykket 26

3460 Birkerød 

 

NØGLEBRIK

Uden for almindelig halåbningstid er det muligt at få adgang til hallen med en nøglebrik.
Nøglebrikken udleveres af bestyrelsen mod et depositum på 100 kr. (betales via mobilepay) til
- "Spil-på-ledige-baner"-medlemmer
- medlemmer med fast baneleje
- medlemmer tilmeldt et hold
- forældre til ungdomsmedlemmer til brug for familiespil
 

Alle, der har en fast baneleje eller er tilmeldt et voksenhold, har automatisk også "Spil-på-ledige-baner"-medlemskab 

 

RETURNERING AF NØGLEBRIK

Læg nøglebrikken i postkassen ved indkørslen til Topstykket 26. Der vedlægges en seddel med det kontonummer, som depositum skal indbetales på. Kan også være returnering via mobilepay (mobilnummer).

 

GLEMTE SAGER

Hvis du har glemt noget i hallen, kan du kigge i den hvide glemmekasse i vindfanget. Her bliver tøj, sko, drikkedunke mm. lagt, hvis noget findes efterladt i hallen.

Hvis en træner eller et medlem finder et glemt ketsjer, lægges den i depotet bag kontoret på 1. sal, der er aflåst. Det samme gælder punge og telefoner, smykker etc. Små nøgler hænges som regel op på opslagstavlen i indgangshallen.

Hvis det er rengøringspersonalet, der finder værdigenstande, tager de dem evt. med til Idrætscentret på Bistrupvej 1, hvor de kan afhentes hos vagten.

 

OBS! Det sker, at glemte ketsjere "forsvinder" fra hallen, så sørg altid for at tage din ketsjer med dig!! 

 

ALARM

Der er alle dage alarm på i hallen om natten kl. 23.00-07.00. Så sørg for at være ude inden kl. 23.