GENERALFORSAMLING
 
En gang årligt senest 31. marts afholdes der ordinær generalforsamling. Medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på en meddelelsestavle på spillestederne eller ved annoncering i klubblad og/eller lokalavis. 
Alle medlemmer, der har et gyldigt medlemsskab har adgang til generalforsamlingen.
 
Du kan se dokumenter fra de tidligere generalforsamlinger ved at klikke på nedenstående links:
 
 
 
 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle