Efterår 2021 til forår 2022 01.08.2021  -  31.05.2022
Vejledning

Tilmeldingen til den nye sæson starter 1. juli

Holdplan og holdbeskrivelser

UNGDOMSMEDLEMMER (6-19 ÅR)

NYE MEDLEMMER 

Begyndere: Tilmeld dig et af vores begynderhold
 • B1: 6-8 år
 • B2: 8-11 år
 • B3: 8-10 år
 • B4: 10-12 år
 • B5: 12-14 år

 

Du er velkommen til at tage en prøvetime eller to, inden du beslutter dig for, om du vil være medlem. 

Men da erfaringen viser, at begynderholdene hurtigt bliver fyldt op, anbefaler vi dig at melde dig ind med det samme, så du sikrer dig en plads på holdet. Hvis det så viser sig, at du efter 1-2 gange alligevel ikke ønsker at fortsætte, skriver du til formand Ivan (info@bbk13.dk) og ungdomsformand Anne Mette Elk (ungdom@bbk13.dk). Du vil herefter få det indbetalte kontingent refunderet.

Er holdet allerede fyldt op, når du prøver at tilmelde dig, får du i stedet muligheden for at skrive dig på ventelisten.

Har du spillet før og ønsker at starte (igen) i BBK13 i sæsonen 21-22, tager du kontakt til ungdomsformand Anne Mette Elk (ungdom@bbk13.dk) mhp. indplacering på de(t) rigtige hold. Det er altid muligt at få et par prøvetimer, inden man beslutter sig for, om man vil indmeldes.

FORTSÆTTENDE MEDLEMMER FRA SÆSONEN 20-21 

FORTSÆTTERHOLD, TRÆNING 1, 2 ELLER 3 GANGE/UGE

For spillere, der har spillet en sæson eller mere.
Fortsættende spillere fra sæsonen 20-21 har modtaget en mail med oversigt over forhåndstildelte træningspas. Du skal finde dit navn i det store skema, der er linket til i mailen. Du kan IKKE se forhåndstildelingen her på hjemmesiden - af hensyn til GDPR. Du skal finde den i din mailbox.
 • Hvis forhåndstildelingen passer dig, melder du dig ind med det relevante antal træningspas. Hvis du ikke ønsker at bruge alle de forhåndstildelte træningspas, skriver du på tilmeldingen under "bemærkninger", hvilke(n) dag(e) du tilmelder dig.
 • Hvis du ønsker andre eller flere træningspas end de forhåndstildelte, skriver du til Anne Mette (ungdom@bbk13.dk), som så vil se på, om der er andre muligheder for dig.
 • Du har frem til d. 1. august til at sige ”jatak” til de forhåndstildelte træningspas og dermed reservere dem. Du gør det enten ved tilmelding på hjemmesiden eller ved at skrive en mail til Anne Mette. Efter d. 1. august kan ikke-reserverede pladser på træningspassene blive givet til andre (der f.eks. ønsker at bytte tider).
 • Selve tilmeldingen (= indmeldelsen) skal ske inden sæsonstart (dvs. senest 8. august)
Du tilmelder dig til 1, 2 eller 3 træningspas pr. uge.
UF1: Holdtræning 1 gang om ugen
UF2: Holdtræning, 2 gange om ugen 
UF3: Holdtræning, 3 gange om ugen

Ønsker du 4 ugentlige holdtræninger, tilmelder du dig UF3 samt holdet "xtra" under "Ungdom, ekstra spilletid". Du skal på forhånd have aftalt med Anne Mette, hvilket ekstra træningspas, tilmeldingen gælder. 

Bemærk, at de angivne tidspunkter søndag morgen IKKE gælder, men skyldes, at administrationssystemet ikke kan håndtere vores kontingentstruktur.

Bemærk, at holdtræningen om fredagen er aflyst, når der er fredagscafe.
Lørdagsholdtræningen er aflyst, når der er opstartsweekend og kan også blive aflyst enkelte andre gange i løbet af sæsonen.

 Ungdom, begyndere (BEG)
Begynderhold
 
B1: For 6-8-årige
B2: For 8-11-årige
B2x: For 8-11-årige 
B3: For 8-10-årige 
B4: For 10-12-årige
B5: For 12-14-årige
B6: For 13-15-årige
 
Der er i løbet af sæsonen som regel så stort fremmøde blandt spillerne, at vi desværre som hovedregel ikke har plads til, at vi kan tilbyde prøvetimer på begynderholdene.
 
Hvis du gerne vil have en prøvetime, bliver vi derfor nødt til at bede dig om at melde dig til på ventelisten til holdet. Når du så får muligheden for at melde dig ind, skal du gøre det (for at holde på pladsen mens du beslutter dig). Det koster ikke noget at stå på ventelisten, men du skal betale kontingent for at holde på pladsen, når du har fået den tilbudt. Viser det sig efter 1-2 uger, at du alligevel ikke vil fortsætte i klubben, skriver du til formand Ivan (info@bbk13.dk) og ungdomsformand Anne Mette (ungdom@bbk13.dk) . Du vil herefter få det indbetalte kontingent refunderet.
 
På de hold, hvor der stadig er ledige pladser, opfordrer vi dig også til at melde dig ind på forhånd, så du er sikret en plads. Du kan altid fortryde og få kontingentet retur, hvis du efter 1-2 gange indser, at badminton alligevel ikke var noget for dig.
 
Tilmeld/Læs mere - (4)

Ungdom, fortsættere (FORT)

Fortsætterhold, træning 1, 2 eller 3 gange/uge

For spillere, der har spillet en sæson eller mere.
 
Fortsættende spillere fra sæsonen 20-21 har modtaget en mail med oversigt over forhåndstildelte træningspas. 
 • Hvis forhåndstildelingen passer dig, melder du dig ind med det relevante antal træningspas. Hvis du ikke ønsker at bruge alle de forhåndstildelte træningspas, skriver du på tilmeldingen under "bemærkninger", hvilke(n) dag(e) du tilmelder dig.
 • Hvis du ønsker andre eller flere træningspas end de forhåndstildelte, skriver du til Anne Mette (ungdom@bbk13.dk), som så vil se på, om der er andre muligheder for dig.
 • Du har frem til d. 1. august til at sige ”jatak” til de forhåndstildelte træningspas og dermed reservere dem. Du gør det enten ved tilmelding på hjemmesiden eller ved at skrive en mail til Anne Mette. Efter d. 1. august kan ikke-reserverede pladser på træningspassene blive givet til andre (der f.eks. ønsker at bytte tider).
Du tilmelder dig til 1, 2 eller 3 træningspas pr. uge. 
UF1: 1 ugentligt træningspas
UF2: 2 ugentlige træningspas
UF3: 3 ugentlige træningspas 
Bemærk, at de angivne tidspunkter søndag morgen IKKE gælder, men skyldes, at administrationssystemet ikke kan håndtere vores kontingentstruktur. 
 
Bemærk, at holdtræningen om fredagen er aflyst, når der er fredagscafe.
Lørdagsholdtræningen er aflyst, når der er opstartsweekend og kan også blive aflyst enkelte andre gange i løbet af sæsonen.
Tilmeld/Læs mere - (3)

Piger - suppleringshold (Piger)

Pigehold, der kan tilvælges af piger, der også er tilmeldt et blandet hold (drenge + piger).

Pigeholdene udgør et supplement til træningen på de blandede hold. Et af målene med pigeholdene er at styrke de sociale relationer blandt klubbens piger og dermed øge chancerne for, at den enkelte pige bliver i sporten på længere sigt.

Pigeholdene tilbyder desuden et andet træningsmiljø, der på flere og andre måder kan befordre pigernes glæde ved og interesse for sporten. 

Tilmeld/Læs mere - (2)

Ungdom, ekstra spilletid (U1ESP)
Tilmeld/Læs mere - (3)

Ungdom, morgentræning (MORG)
Morgentræning for ungdomsspillere
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiespil (FAMI)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Senior (SEN)
Seniortræningen er fællestræning for turneringsspillere i alderen 18 - 40 år. 

Der er to seniorhold:

Førsteholdet spiller i Danmarksserien (i 21-22) og træner torsdag 20-22

Andetholdet er et ungseniorhold, dvs. bestående af både unge seniorer og ældre ungdomsspillere (U17/U19). De spiller i Serie 3 (i 21-22) og træner onsdag kl. 20-22.

Du kan kun tilmelde dig et seniorhold efter forudgående aftale med Martin Schmidt (førsteholdet) eller Anne Mette Elk (andetholdet) 

Tilmeld/Læs mere - (2)

Voksne/motionister (MOT)
Tilmeld/Læs mere - (4)

Spil på ledige baner (LB)
Spil på ledige baner. For spillere med behov for større fleksibilitet er det også muligt mod betaling af et mindre kontigent at spille på ledige baner. Som "spil på ledige baner"-medlem må spille på baner, der er ledige - bemærk dog, at faste banetidsspillere har altid førsteret til banerne - også selv om disse måtte møde "for sent" op, det vil sige f.eks. 10 min efter påbegyndt banetid.
Når der er arrangementer, f.eks. stævner mm. i hallen, kan du heller ikke spille - så hold øje med kalenderen på hjemmesiden. Kalenderen opdateres løbende gennem sæsonen.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Fortsætterhold, oversigt (ADMTP)
KUN TIL ADMINISTRATIONSBRUG
 
DU KAN IKKE TILMELDE DIG HER 
 
Tilmelding til træning på fortsætterhold kan kun ske efter aftale med ungdomsformand Anne Mette Elk (f.eks. gennem forhåndstildeling fra sæson til sæson)

Skriv til Anne Mette på ungdom@bbk13.dk.

Derefter tilmelder du dig et af holdene under "Ungdom, fortsættere"
UF1: Holdtræning, 1 gang om ugen
UF2: Holdtræning, 2 gange om ugen
UF3: Holdtræning, 3 gange om ugen  

Hvis der er tale om et ekstra træningspas, tilmelder du dig under "Ungdom, ekstra spilletid"

På tilmeldingen skriver du, hvilke(t) træningspas, tilmeldingen gælder 

Tilmeld/Læs mere - (14)

Holdadministration (ADM)
DU KAN IKKE TILMELDE DIG HER 

Disse hold er alene til administrativt brug

 • Tilmelding til individuel træning foregår via sms til træneren
 • Tilmelding til kamptræning / særtræning foregår via "Event"
 • Tilmelding til holdkampe i kommende sæson foregår i perioden april-maj under "Ungdom" > "Tilmelding til holdkampe"

Tilmeld/Læs mere - (4)

Ej muligt at booke (EJBOO)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle