Adgang til hallen

 

Nøglebrik 

Uden for almindelig halåbningstid er det muligt at få adgang til hallen med en nøglebrik.
Nøglebrikken udleveres af bestyrelsen mod et depositum på 100 kr. til
- "Spil-på-ledige-baner"-medlemmer
- medlemmer med fast baneleje
- medlemmer tilmeldt et hold
- forældre til ungdomsmedlemmer til brug for Familiespil
 
 

Returnering af nøglebrik

Læg nøglebrikken i postkassen ved indkørslen til Topstykket 26. Der vedlægges en seddel med det kontonummer, som depositum skal indbetales på. 

 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle