FAMILIESPIL

For ungdomsspillerne og deres familier er der mulighed for at benytte et helt unikt tilbud!

Alle familier med en ungdomsspiller tilmeldt et hold kan få en nøglebrik udleveret mod et depositum på 100 kr. og en underskrift. Med nøglebrikken er det muligt at komme ind i hallen uden for de almindelige åbningstider, og for familierne er der frit spil på banerne lørdag eftermiddag efter kl. 13 i hal 1 samt om søndagen, så længe banerne er ledige og altså ikke optagede af andre arrangementer. Tjek evt. www.bbk13.dk under fanebladet "Kalender" for at se, hvornår hallen er optaget af stævner o.lign.

Bemærk, at ved familiespil skal der dels ALTID være en voksen med (af sikkerhedshensyn), dels skal ungdomsmedlemmet selv deltage. Tilbuddet er beregnet til at styrke familiens fællesskab om sporten, ikke til at f.eks. den ene forælder spiller gratis badminton med en af sine venner . I dette tilfælde henviser vi til fast baneleje eller "Spil-på-ledige-baner"-medlemskab.

Nøglebrikken fås ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne Jens Johansen (40 10 67 18) eller John Austin (29 89 80 71) og træffe aftale om afhentning af på deres privatadresser.
Det er også muligt at få udleveret en brik i hallen efter aftale med Anne Mette Elk (ungdom@bbk13.dk) 
Brikken udleveres kun til en voksen (18+) i familien mod underskrift. 
 
De 100 kr. i depositum bedes overført via MobilePay i forbindelse med nøglebrikudleveringen.
 
 
NB. Der vil ofte være en kasse med (gamle) bolde i hallen til fri afbenyttelse. Vil man være sikker på at have noget at spille med, er det dog bedst at medbringe egne bolde. Man skal også selv medbringe ketsjere.
 
(Klubben sælger også bolde i hallen, men kun via et bestyrelsesmedlem - og de vil normalt ikke være i hallen i løbet af weekenden).

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle