FAMILIESPIL

For ungdomsspillerne og deres familier er der mulighed for at benytte et hel unikt tilbud!

Alle familier med en ungdomsspiller tilmeldt et hold kan få en nøglebrik udleveret mod et depositum på 100 kr. og en underskrift. Nøglebrikken fås ved at kontakte Jens Johansen (40 10 67 18) eller John Austin (29 89 80 71). Med nøglebrikken er det muligt at komme ind i hallen uden for de almindelige åbningstider, og for familierne er der frit spil på banerne lørdag eftermiddag i hal 1 samt om søndagen, så længe banerne er ledige og altså ikke optagede af andre arrangementer. Tjek evt. www.bbk13.dk under fanebladet "Kalender" for at se, hvornår hallen er optaget af stævner o.lign.

Bemærk, at ved familiespil skal der dels ALTID være en voksen med (af sikkerhedshensyn), dels skal ungdomsmedlemmet selv  deltage. Tilbuddet er beregnet til at styrke familiens fællesskab om sporten, ikke til at f.eks. den ene forælder spiller gratis badminton med en af sine venner . I dette tilfælde henviser vi til fast baneleje eller "Spil-på-ledige-baner"-medlemskab.

Banner