Ungdomsklassifikationen

 
 
I badminton inddeles ungdomsspillerne i grupper efter alder og spilleniveau (= klasse).


Denne inddeling kaldes Ungdomsklassifikationen

Når man spiller turnering, skal reglerne i ungdomsklassifikationen overholdes.

I forhold til inddelingen på træningshold er ungdomsklassifikationen vejledende.

Spillerne inddeles i aldersgrupperne U9, U11, U13, U15, U17 og U19 og i rækkerne D, C, B, A, Mester (M)og Elite (E).

 

Aldersgrupper

Sæsonen regnes fra 1. juli til 30. juni.


U9 må ikke være fyldt 9 år før den 1. januar i indeværende sæson.

U11 må ikke være fyldt 11 år før den 1. januar i indeværende sæson.

U13 må ikke være fyldt 13 år før den 1. januar i indeværende sæson.

U15 må ikke være fyldt 15 år før den 1. januar i indeværende sæson.

U17 må ikke være fyldt 17 år før den 1. januar i indeværende sæson

U19 må ikke være fyldt 19 år før den 1. januar i indeværende sæson.

Dvs.

U9-spillere er mellem 7 og 9 år

U11-spillere er mellem 9 og 11 år

U13-spillere er mellem 11 og 13 år

U15-spillere er mellem 13 og 15 år

U17-spillere er mellem 15 og 17 år

U19-spillere er mellem 17 og 19 år

Dvs. en spiller kommer ikke til at skifte aldersklasse (U-nummer) i løbet af en sæson, men bliver i samme gruppe gennem hele sæsonen, selvom spilleren har fødselsdag og "bliver et år ældre" undervejs.

Hver spiller har to sæsoner i samme aldersklasse, inden han/hun rykker en aldersklasse op.

I sæsonen 17-18 er

spillere født i 2009 og 2010 U9-spillere

spillere født i 2007 og 2008 U11-spillere

spillere født i 2005 og 2006 U13-spillere

spillere født i 2003 og 2004 U15-spillere

spillere født i 2001 og 2002 U17-spillere

spillere født i 1999 og 2000 U19-spillere

 

Spilleniveau / klasser

Normalt starter man i D-rækken og spiller mod andre D-spillere. Ved deltagelse i de åbne turneringer (herunder holdkampe), tjener man points til oprykning til højere klasser.


På den måde sikres, at spillerne hele tiden møder modstandere på samme spillemæssige niveau.

Ikke alle aldersklasser har alle rækker

U9-spillerne er ikke inddelt efter niveau, dvs. i U9 findes kun D-rækken

U11-spillerne inddeles i D, C, B og A.

U13- og U15-spillere inddeles i alle seks rækker: D, C, B, A, M og E

U17- og U19-spillere inddeles i C, B, A, M og E

Points tildeles efter regler fastsat af DBF og DGI. Du kan læse mere om regler og pointsystem på f.eks. www.badminton.dk.

Alle spillere, der er eller har været tilmeldt pointgivende turneringer, er registreret på www.badmintonpeople.dk med navn, klub, klasse og antal points.

Se mere om de forskellige turneringstyper under menupunktet "Turneringer".

Banner